Aneta Kistowska Łastowska

Komornik sądowy - Nakło nad Notecią

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Aneta Kistowska- Łastowska jest organem egzekucyjnym prowadzącym postępowania egzekucyjne i podejmującym inne przewidziane ustawami czynności. Kancelaria mieści się przy ul. Kościelnej 8 (budynek „POLAMU” wejście boczne od parkingu, piętro I), w odległości ok. 200 m od Sądu Rejonowego i Urzędu Skarbowego. Budynek w którym mieści się kancelaria dysponuje dużym bezpłatnym parkingiem.

Przepis art. 3 ust. 1 u.k.s. stanowi, iż komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Aneta Kistowska-Łastowska realizuje ustawowe zadania, do których w szczególności należy wykonywanie:

 • egzekucji świadczeń pieniężnych
 • egzekucji świadczeń niepieniężnych:

--> o wydania ruchomości

--> o wydania nieruchomości

--> o opróżnienia pomieszczeń

 • zabezpieczeń świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych spisu inwentarza
 • innych zadań określonych ustawowo

Ponadto komornik wykonuje następujące czynności:

 • doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym,
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego,
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi.


Przepis art. 761 k.p.c. uprawnia komornika do żądania informacji m.in. od organów administracji publicznej, organów podatkowych i rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych, zakładów ubezpieczeń, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania.Dla dłużnika

Komornik Sądowy informuje

Komornik Sądowy jest organem egzekucyjnym działającym na wniosek wierzyciela, a egzekucję prowadzi na podstawie tytułu wykonawczego. Wszelkich informacji na temat prowadzonych postępowań udzielą Państwu pracownicy kancelarii w godzinach jej otwarcia.


Jak dokonać wpłaty?

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy komornika, przekazem pocztowym lub w kasie kancelarii. Wpłacając na rachunek komornika lub przekazem pocztowym proszę o skazanie sygnatury sprawy w tytule przelewu (w wysyłanych pismach Komornik wskazuje ją w lewym górnym rogu „KM…, KMP…, KMS…”).

Dla wierzyciela

Kancelaria dysponuje dostępami do systemów:

 • e-sąd
 • ognivo (zapytania o rachunki bankowe)
 • e-zus (zapytania o płatnika składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika)
 • CEIDG z dostępem do modułu niejawnego
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
 • CepikKomornik Sądowy informuje

Zapraszam wierzycieli do składania wniosków egzekucyjnych przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie obszaru podlegającego właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Komornik osobiście podejmuje wszelkie czynności egzekucyjne, w tym także czynności terenowe. Postępowania egzekucyjne i inne przewidziane ustawą czynności prowadzone są z wysoką starannością i w zgodzie z przepisami prawa.Godziny pracy kancelarii

poniedziałek, czwartek – 8:00 – 16:00

wtorek – 8:00 – 17:30

piątek – 8:00 – 14:00

Godziny przyjęć interesantów

Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godz. od 9:00 do 17:00

ORAZ W KAŻDY INNY DZIEŃ JEŻELI ZACHODZI UZASADNIONA POTRZEBA, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią

Aneta Kistowska-Łastowska

ul. Kościelna 8

89-100 Nakło nad Notecią

NIP: 764-261-25-01

REGON: 387193074

(budynek „POLAM”, wejście boczne od strony parkingu, piętro I)

Numer konta bankowego

BNP Paribas 08 1600 1185 1867 0143 5000 0001

Dane kontaktowe

kom. 661-037-301

tel. (52) 321-12-25

e-mail: komornik@kistowska.pl

to top button